Stránky

Recruiting

Recruiting

Predstavuje objektívny výber najvhodnejších kandidátov na základe Vami stanovených požiadaviek a kritérií. Výber kvalitných ľudí a pridelenie im pre nich najvhodnejšej práce sú základom dobre fungujúcej spoločnosti. Vyhľadávanie a získavanie vhodných kandidátov je časovo a finančne náročný proces.

Garantujeme Vám individuálny prístup našich konzultantov pri riešení každého výberu pracovníka. O vývoji celého výberového procesu Vás priebežne informujeme. Pohovory sú realizované v čo najkratšom časovom bloku pre čo najlepšie porovnanie uchádzačov. V prípade prijatia nami vyselektovaného kandidáta uhradíte jednorazovo vopred dohodnutú odmenu až po nástupe zamestnanca do kmeňového stavu.

Starostlivosť o celý výberový proces a komplexná starostlivosť o výber zamestnancov

  • Zadanie cielenej inzercie
  • Selekcia vhodných kandidátov
  • Vedenie výberového procesu
  • Komplexné posúdenie kvalifikácie kandidáta
  • Overenie referencií
  • Vypracovanie odborných profilov
  • V prípade záujmu psycho-diagnostika kandidátov
  • Výber vhodného kandidáta zamestnancom spoločnosti