Registrácia nového uchádzača o zamestnanie

Ďakujeme za Váš záujem registrovať sa v našej spoločnosti ako nový uchádzač o zamestnanie. Pred vyplnením formulára si prosím skontrolujte umiestnenie Vášho životopisu vo Vašom počítači, pretože bude potrebné vybrať súbor a odoslať ho spolu s informáciami o vašej osobe.

Vaše meno*

Adresa*

Telefón 1*

Telefón 2

Váš email*

Vzdelanie*

Pohlavie*

Dátum narodenia*

Vodičský preukaz*

Napíšte nám nám ďalšie informácie, ktoré uznáte za vhodné:

Nahrať životopis*

Odoslaním formulára potvrdzujem, že v zmysle § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v dotazníku spoločnosťou PRORSUM, spol.s r.o., Hollého 23, 901 01 Malacky. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnania a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Mám právo na opravu nesprávnych, neúplných, neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona.Súhlasím.