Permanent Placemement

Využitie tejto služby odporúčame v prípade ak potrebujete vyhľadať vhodných uchádzačov na naplnenie určitého počtu stálych pracovných miest. Nájdenie tých správnych ľudí je veľmi časovo a finančne náročný proces.

Táto služba v sebe zahŕňa

  • Personálne poradenstvo
  • Výberový proces (vyhľadanie, pohovor, screening, overenie referencií)
  • Testovanie
  • Odporučenie uchádzačov
  • Konzultácia a prezentácia uchádzačov
  • Organizácia pohovoru a spätná väzba
  • Garancia na vybraných uchádzačov