Stránky

Personálny leasing / Try & Hire

Personálny leasing

Personálna spoločnosť je pre Vás tým najlepším riešením, pokiaľ potrebujete  flexibilne zamestnať určitý počet pracovníkov alebo potrebujete okamžite reagovať objemom výroby na požiadavky svojho zákazníka a nemáte dostatok ľudských zdrojov.

Základom personálneho lízingu je zabezpečenie určitého množstva uchádzačov pre výkon prác vo Vašej spoločnosti. Podľa Vašich požiadaviek vyhľadáme požadovaný počet uchádzačov, uzavrieme s nimi pracovnú zmluvu a uvedení zamestnanci nastúpia do zamestnania s miestom výkonu práce vo Vašej spoločnosti. Vaša spoločnosť uhradí jedenkrát mesačne faktúru za ich odpracované hodiny a vy neriešite starosť s personálnou a mzdovou agendou.

Komplexná starostlivosť o zamestnancov

 • Mzda a motivačné príplatky
 • Všetky odvodové povinnosti vyplývajúce z legislatívy
 • Ubytovanie pracovníkov
 • Doprava do zamestnania
 • Potrebné preškolenie
 • Pracovný odev
 • Kontrola pracovníkov nami pridelenými koordinátormi

Výhody využitia tejto služby

 • Dlhodobé zaistenie pracovných síl (v prípade potreby doplnenie podľa požiadaviek)
 • Okamžité pružné doplnenie pracovnej sily pri výpadku kmeňových zamestnancov
 • Pružná regulácia pri kolísaní objemu výroby (znižovanie stavu pracovníkov neriešite vyplácanie odstupného)
 • Zníženie záťaže kmeňových zamestnancov

Try & Hire

Táto služba je forma personálneho leasingu a využíva sa v prípade ak ešte nie je rozhodnuté o vytvorení trvalého pracovného miesta. Pri tejto službe je možnosť uvoľniť následne daného zamestnanca do trvalého pracovného pomeru k zákazníkovi.

Prostredníctvom tejto služby je možné otestovať a preveriť schopnosti, zručnosti a pracovných návyky budúceho pracovníkov pričom o prechode do kmeňového stavu je možné rozhodnúť kedykoľvek.

Motivácia a výkon pracovníkov je vyšší nakoľko ich cieľom je zamestnať sa vo Vašej spoločnosti. Zároveň sa Vám zníži aj fluktuácia v spoločnosti a do kmeňového stavu si zoberiete iba overených a zacvičených pracovníkov.