Stránky

Education

INESTÍCIA DO ZAMESTNANCOV KTORÁ PRINESIE ÚSPECH

Poskytnutie dodatočného vzdelávania, školení Vašim zamestnancom je jedným z kľúčových faktorov Vášho úspechu v budúcnosti. Vďaka našim skúseným lektorom Vám pomôžeme rozvinúť a využiť plný potenciál vašich zamestnancov.

Pre našich klientov sme spoľahlivým partnerom aj v oblasti HR poradenstva, vzdelávania a rozvoja zamestnancov. Služby a produkty v spomínanej oblasti ponúkame vďaka vysoko školeným lektorom s bohatými praktickými skúsenosťami.

Našouideouvoblastiporadenstvaavzdelávaniajeponúknuťprienikmedzi, bestpractice“riešeniamiadostupnosťoutýchtoproduktov/služieb. Oproti konkurencii máme výraznú výhodu v dokonalom poznaní prostredia, regiónu, individuálnym a vysoko pro zákaznícky orientovanom prístupe a schopnosti prinášať pre klienta vysoko efektívne, systematické a ucelené riešenia.

EDUCATION PRE FIRMY A ORGANIZÁCIE

  • SOFT SKILLS A HARD SKILLS ŠKOLENIA
  • EFEKTÍVNE RIADENIE VO FIRME
  • ZVÝŠENIE VÝKONU VÝROBY
  • ZVÝŠENIE VÝKONU OBCHODU a PREDAJA
  • ZNÍŽENIE NÁKLADOV
  • ROZVOJ FIREMNEJ KULTÚRY

JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE

  • E-LEARNINGOVÁ FORMA
  • SKUPINOVÁ FORMA
  • FACE-TO-FACE