Stránky

Executive Search/ Headhunting

Executive search / Headhunting

Je viacfázový proces výberu a vyhľadávania kandidátov za použitia špeciálnej metódy vyhľadania top manažérov a úzko špecializovaných odborníkov.

Vo väčšine kandidátov nehľadajú jednotlivci aktívne novú prácu a celý proces je veľmi diskrétny. Jedná sa o cielené oslovenie skúseného kandidáta, ktorý je vopred vytipovaný v rovnakom alebo príbuznom odbore akou za zaoberá Vaša spoločnosť.

Cieľom je diskrétne zistiť požiadavky kandidátov. Následné vypracovanie ponuky pre kandidátov (na základe Vašej kooperácie a možností) ktorá by ich oslovila natoľko, že sa rozhodnú zmeniť zamestnávateľa. Výber tejto metódy je vhodný aj v prípade ak je Vami hľadaná pozícia obsadená a chcete do poslednej chvíle utajiť personálnu zmenu pred tým, kto ju aktuálne zastáva.

  • Vaša spoločnosť zostane anonymná počas celého procesu vyhľadávania.
  • Vaša povesť na pracovnom trhu zostane zachovaná, pretože za celý proces je zodpovedná naša spoločnosť.
  • Získate prehľad o potenciálnych kandidátoch, aktuálne zamestnaných v iných spoločnostiach, ktorí spĺňajú Vaše požiadavky.
  • Kandidáti sú skúsení v danom odbore, či vo výkone na danej pozícii, takže získavate už hotových zamestnancov, u ktorých nie je nutné dlhodobé zaškolenie a príprava.
  • Predstavenie Vašej spoločnosti je až na finálnom -poslednom stretnutí s konkrétnym kandidátom.

Celý proces zahŕňa zmapovanie situácie na trhu, vytipovanie potenciálnych uchádzačov, ich diskrétne oslovenie, osobné pohovory s konzultantom, predstavenie zoznamu vybraných uchádzačov klientovi (shortlist) organizáciu pohovorov u klienta, spätnú väzbu a systematickú starostlivosť o klienta.