ASSESMENT Center (AC) / DEVELOPMENT Center (DC)

Čoraz viac používanou metódou pri obsadzovaní pracovnej pozície je nástroj efektívneho výberu zamestnancov a to hodnotiace centrum. Používa sa pri výbere interných uchádzačov, externých prip. ich kombinácii.

AC a DC je komplexný skupinový program zameraný na diagnostiku kľúčových kompetencií, ich aktuálnu úroveň a možnosť ďalšieho rozvoja účastníkov. Je vhodný najmä pri výbere z viacerých kandidátov od stredných manažérskych pozícií vyššie. Nami ponúkané AC a DC sú vypracované vždy na mieru podľa typu obsadzovanej pozície. Súčasťou tohto výberového procesu sú aj psycho-diagnostické metódy min. IQ potenciál a osobnostné charakteristiky uchádzačov. Najčastejšie používaná je lieviková metóda, kedy sa počet uchádzačov znižuje po blokoch.

Kedy je vhodné použitie týchto metód?

 • Výber vhodného uchádzača (zistenie schopností)
 • Kto je z teamu najlepší, kto a v čom vyžaduje ďalšie školenie
 • Zistenie rozdielov medzi jednotlivými skupinami / oddeleniami
 • Rozvoj –zmena organizačnej štruktúry (zistenie slabých bodov)
 • Pre rozvoj osobnosti (tréning).

Výhody tejto služby

 • Okamžité zrovnanie kandidátov k jednom čase
 • Posúdenie kandidátov na základe ich uplatnenia, skúseností – znalostí, predpokladov a motivácie
 • Otestovanie uchádzačov v situáciách blízkych realite
 • Eliminácia subjektívneho postoja vďaka viacerým uchádzačom
 • Úspora času a finančných nákladov za viaceré výberové konania
 • Úspora času na nákladov na ďalšie doškoľovanie zamestnancov